ОПШТИНСКИ НИВО ТАКМИЧЕЊА

Према Правилнику такмичења, општински ниво такмичења одржаће се 11. децембра 2021 године.

За општински ниво такмичења предвиђен је тест знања за сваку научну област посебно и према узрасном нивоу, са градивом према наставном плану и програму до 1. децембра.